งานแถลงข่าววันจันทร์ในงานประชุมสัมนาเกี่ยวกับโรคมะเร็งปอด: อันตรายของการสูบบุหรี่และงานวิจัยด้านรังสีร่วมรักษาในโรคมะเร็งปอด

เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น, Oct. 17, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — งานแถลงข่าวในวันนี้ที่สมาคมนานาชาติเพื่อการศึกษาวิจัยโรคมะเร็งปอด (IASLC) ในงานประชุมสัมมนาระดับโลกเกี่ยวกับมะเร็งปอด (WCLC) ครั้งที่ 18 ซึ่งเป็นงานที่นักวิจัยโรคมะเร็งปอดที่มีชื่อเสียงระดับโลกให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการตรวจด้วย CT หรือการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ การเลิกสูบบุหรี่ และโรคมะเร็งเยื่อหุ้มปอด การหารือครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่ประเทศเจ้าภาพการจัดงานประชุมสัมนา นั่นคือ ญี่ปุ่น ซึ่งยังมีผู้สูบบุหรี่ในอัตราที่สูง ความก้าวหน้าสำคัญในการตรวจด้วยการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT): ในมุมมองของนักรังสีวิทยา มีการนำการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์มาใช้ครั้งแรกเมื่อนำเครื่องสแกนแบบขดลวดมาใช้ในช่วงแรกของยุค 1990 ตั้งแต่นั้นมามีการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องสแกนเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ขึ้นไปอีกหลายขั้น พร้อมกับการเพิ่มจำนวนการตรวจร่างกายด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ ที่ประมาณร้อยละ 10 ต่อปีดังที่ Dr. Claudia Henschke ของ Mount Sinai จากสหรัฐอเมริกาได้กล่าวไว้ ขอบคุณสำหรับฮาร์ดแวร์ที่ทรงพลังมากขึ้นและขั้นตอนวิธีการการสร้างภาพใหม่ ที่พัฒนามากขึ้นในปัจจุบันในเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (multidetector CT: MDCT) ซึ่งทำให้สามารถสแกนได้รวดเร็วขึ้นโดยใช้ปริมาณรังสีที่ต่ำกว่า และเมื่อพูดถึงการตรวจหามะเร็งปอดด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ แล้ว การส่องลำแสงไปได้ไกลและบางกว่า ทำให้สามารถตรวจจับปุ่มเล็กๆ ภายในปอดได้มากกว่ามาก นอกจากนี้ มีการพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัย เช่น การเจาะตัดชิ้นเนื้อผ่านผิวหนังเพื่อตรวจ […]

Read More

World Conference on Lung Cancer Tuesday Press Conference: Evidence to Support Innovative Lung Cancer Interventions

YOKOHAMA, Japan, Oct. 17, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — Today’s press conference at the International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) 18th World Conference on Lung Cancer (WCLC) featured groundbreaking findings in the study of both small cell and non-small cell lung cancer. The studies presented covered broad research areas, from confirmation of existing […]

Read More

การแถลงข่าวในงานประชุมสัมนาระดับโลกด้านโรคมะเร็งปอดเมื่อวันอาทิตย์: การเปิดตัวรางวัลใหม่และแนวทางสากล

เมืองโยโกโฮมา ประเทศญี่ปุ่น, Oct. 17, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — การแถลงข่าวสั้นครั้งแรกที่สมาคมนานาชาติเพื่อการศึกษาวิจัยมะเร็งปอด (International Association for the Study of Lung Cancer: IASLC) ครั้งที่ 18 เนื่องในงานการประชุมสัมมนาระดับโลกด้านมะเร็งปอด (World Conference on Lung Cancer: WCLC) ที่เน้นพูดถึงเรื่องรางวัลและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่กระตุ้นและสนับสนุนการรักษาโรคมะเร็งปอดและมะเร็งทรวงอกชนิดอื่นๆ ตลอดจนการให้รางวัลกับทีมดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งได้ดีเยี่ยม การเปิดเผยแนวทางใหม่สำหรับพยาบาลและการดูแลให้คำปรึกษานักวิจัยรุ่นใหม่ การแถลงข่าวเริ่มต้นด้วยการกล่าวข้อความต้อนรับจากประธานการกระชุมสัมนาร่วม Dr. Hisao Asamura และ Dr. Keunchil Park ผู้ที่ได้ทุ่มเทการทำงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อให้งานประชุมสัมนาในวันนี้เกิดขึ้นและประสบความสำเร็จครั้งใหญ่ที่เมืองโยโกฮามา รางวัลทีมดูแลผู้ป่วยมะเร็งเพื่อแสดงความขอบคุณรางวัลแรกสำหรับการดูแลผู้ป่วยได้ดีเยี่ยม สมาคม IASLC ให้รางวัลทีมดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นครั้งแรกของรางวัลนี้โดยให้กับทีมนักวิชาชีพหลายสาขาที่มาร่วมกันดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งจากทั่วโลก ผู้ซึ่งทำเกินกว่าความคาดหมายเพื่อส่งมอบการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งคุณภาพระดับสูงสุด โดย Dr. Matthew Holman และภรรยาของเขา Marilyn ผู้ซึ่งรอดชีวิตจากโรคมะเร็งปอดเป็นคนเสนอรางวัลดังกล่าว Jill Feldman […]

Read More