SK Broadband ทำลายสถิติเขตสัญญาณที่มีขนาด 1Gbps ของ Gfast ด้วยการเปิดใช้งานโซลูชั่น Sckipio

SK Broadband เปิดบริการ Gfast ด้วย 212MHz กิกะบิตอย่างแท้จริงเป็นครั้งแรกในโซลและซองนัม ประเทศเกาหลีใต้

RAMAT GAN, Israel, Nov. 12, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Sckipio Technologies และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของ SK Broadband ได้ประกาศการปรับด้านการพาณิชย์อินเทอร์เน็ตของ Gfast ด้วย 212MHz กิกะบิตในเอเชียเป็นครั้งแรก SK Broadband ปรับบริการ Gfast ที่เป็นกิกะบิตแบบใหม่

Read More