LeddarTech เลือกระบบปฏิบัติการ QNX ของ BlackBerry สำหรับแพล็ตฟอร์ม LiDAR สำหรับรถยนต์และแบบเคลื่อนที่

QNX OS for Safety ใช้ซอฟต์แวร์ที่เป็นแกนหลักของแพล็ตฟอร์มการพัฒนา LiDAR สำหรับรถยนต์ของ LeddarTech ที่ช่วยให้มีการออกแบบโซลูชัน LiDAR ที่แตกต่างกัน ซึ่งเหมาะกับแอปพลิเคชั่นการขับแบบไร้คนขับ

ควิเบกซิตี้, Dec. 19, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — LeddarTech ผู้นำอุตสาหกรรมในการมอบแพล็ตฟอร์ม LiDAR สำหรับรถยนต์และแบบเคลื่อนที่ที่มีความอเนกประสงค์และปรับขนาดได้มากที่สุดได้ประกาศในวันนี้ว่าได้เลือก QNX OS for Safety

Read More

Crown Bioscience สร้างศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านชีวสารสนเทศ ข้อมูลขนาดใหญ่ และบริการการค้นคว้าดัชนีชี้วัดทางชีวภาพ

เพิ่มบริการและความสามารถด้วยไซต์ที่เปิดใหม่

แซนดีเอโก, Dec. 19, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Crown Bioscience บริษัทที่ให้บริการด้านการพัฒนาและการค้นคว้ายาระดับโลกซึ่งให้แพลตฟอร์มแบบประยุกต์เพื่อพัฒนาการวิจัยด้านมะเร็งวิทยา การติดเชื้อ โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคเกี่ยวกับการเผาผลาญอาหาร ได้ประกาศเพิ่มความสามารถในการวิจัยด้านมะเร็งวิทยาแบบประยุกต์ที่มีอยู่โดยเปิดไซต์ใหม่ในเมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

ข้อมูลขนาดใหญ่ที่มาจากการวิจัยแบบก่อนการทดสอบและเชิงทดลองทางคลินิกจะต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านชีวสารสนเทศ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ และสถานที่จัดเก็บข้อมูลเฉพาะ ไซต์ใหม่ของ CrownBio จะมุ่งเน้นการบูรณาการประสบการณ์ของบริษัทในด้

Read More