Day: February 27, 2024

การศึกษาของ ASICS ยืนยันถึงความเชื่อมโยงเชิงบวกระหว่างการออกกำลังกายกับสุขภาพจิตใจของผู้หญิง แต่เป็นที่น่ากังวลว่ากว่าครึ่งของผู้หญิงทั่วโลกเลิกหรือหยุดออกกำลังกายโดยสิ้นเชิง

แต่เป็นเรื่องน่ายินดีว่าการศึกษาแสดงให้เห็นถึงผลกระทบจากการที่บุคคลและองค์กรทั่วทุกระดับร่วมกันสนับสนุนให้ผู้หญิงเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้น และ ASICS ร่วมยกย่องผู้ที่กำลังสร้างความแตกต่างนี้ด้วยเช่นกัน ลอนดอน, Feb. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — การศึกษาระดับโลกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยดำเนินการมาในเรื่องช่องว่างในการออกกำลังกายระหว่างเพศ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า: ยิ่งผู้หญิงเคลื่อนไหวร่างกายมากเท่าใด เธอจะรู้สึกดียิ่งขึ้น ผู้หญิงที่ออกกำลังกายเป็นประจำมีความสุขมากขึ้น 52% มีพลังกระปรี้กระเปร่ามากขึ้น 50% มีความมั่นใจมากขึ้น 48% เครียดน้อยลง 67% และหงุดหงิดน้อยลง 80% แต่ผู้หญิงจำนวนมากกว่าครึ่งไม่ได้ออกกำลังกายมากเท่าที่เธอต้องการ และพลาดประโยชน์ทางร่างกายและจิตใจที่ได้รับจากการออกกำลังกาย ผู้หญิงทุกคนกำลังเผชิญความท้าทายและอุปสรรคมากมายในการออกกำลังกายมาตลอดชีวิต แต่การรับรู้ของผู้ชายเกี่ยวกับอุปสรรคเหล่านี้กลับแตกต่างไปจากความเป็นจริง เป็นเรื่องน่ายินดีที่ผู้คนทั่วโลกกำลังร่วมกันขจัดอุปสรรคในด้านกีฬาให้กับผู้หญิงอย่างแข็งขัน โดย ASICS นำเรื่องราวของผู้หญิงมากมายมาเผยแพร่ให้ทราบ และให้คำมั่นที่จะช่วยส่งเสริมจิตใจของผู้หญิงผ่าน Move Her Mind ในวันสตรีสากลนี้ ASICS เปิดเผยผลการศึกษาขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยดำเนินการมาเกี่ยวกับช่องว่างในการออกกำลังกายระหว่างเพศ ซึ่งยืนยันให้เห็นอีกครั้งถึงความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างระดับการออกกำลังกายของผู้หญิงกับสุขภาพจิตใจ โดยพบว่าผู้หญิงมีความสุขมากขึ้น 52% มีพลังกระปรี้กระเปร่ามากขึ้น 50% และมีความมั่นใจมากขึ้น 48% เครียดน้อยลง 67% และหงุดหงิดน้อยลง 80% เมื่อออกกำลังกาย แต่ว่าการวิจัยอิสระนี้ ซึ่งดำเนินการวิจัยในผู้คนมากกว่า 25,000 […]

การศึกษาของ ASICS ยืนยันถึงความเชื่อมโยงเชิงบวกระหว่างการออกกำลังกายกับสุขภาพจิตใจของผู้หญิง แต่เป็นที่น่ากังวลว่ากว่าครึ่งของผู้หญิงทั่วโลกเลิกหรือหยุดออกกำลังกายโดยสิ้นเชิง

แต่เป็นเรื่องน่ายินดีว่าการศึกษาแสดงให้เห็นถึงผลกระทบจากการที่บุคคลและองค์กรทั่วทุกระดับร่วมกันสนับสนุนให้ผู้หญิงเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้น และ ASICS ร่วมยกย่องผู้ที่กำลังสร้างความแตกต่างนี้ด้วยเช่นกัน ลอนดอน, Feb. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — การศึกษาระดับโลกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยดำเนินการมาในเรื่องช่องว่างในการออกกำลังกายระหว่างเพศ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า: ยิ่งผู้หญิงเคลื่อนไหวร่างกายมากเท่าใด เธอจะรู้สึกดียิ่งขึ้น ผู้หญิงที่ออกกำลังกายเป็นประจำมีความสุขมากขึ้น 52% มีพลังกระปรี้กระเปร่ามากขึ้น 50% มีความมั่นใจมากขึ้น 48% เครียดน้อยลง 67% และหงุดหงิดน้อยลง 80% แต่ผู้หญิงจำนวนมากกว่าครึ่งไม่ได้ออกกำลังกายมากเท่าที่เธอต้องการ และพลาดประโยชน์ทางร่างกายและจิตใจที่ได้รับจากการออกกำลังกาย ผู้หญิงทุกคนกำลังเผชิญความท้าทายและอุปสรรคมากมายในการออกกำลังกายมาตลอดชีวิต แต่การรับรู้ของผู้ชายเกี่ยวกับอุปสรรคเหล่านี้กลับแตกต่างไปจากความเป็นจริง เป็นเรื่องน่ายินดีที่ผู้คนทั่วโลกกำลังร่วมกันขจัดอุปสรรคในด้านกีฬาให้กับผู้หญิงอย่างแข็งขัน โดย ASICS นำเรื่องราวของผู้หญิงมากมายมาเผยแพร่ให้ทราบ และให้คำมั่นที่จะช่วยส่งเสริมจิตใจของผู้หญิงผ่าน Move Her Mind ในวันสตรีสากลนี้ ASICS เปิดเผยผลการศึกษาขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยดำเนินการมาเกี่ยวกับช่องว่างในการออกกำลังกายระหว่างเพศ ซึ่งยืนยันให้เห็นอีกครั้งถึงความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างระดับการออกกำลังกายของผู้หญิงกับสุขภาพจิตใจ โดยพบว่าผู้หญิงมีความสุขมากขึ้น 52% มีพลังกระปรี้กระเปร่ามากขึ้น 50% และมีความมั่นใจมากขึ้น 48% เครียดน้อยลง 67% และหงุดหงิดน้อยลง 80% เมื่อออกกำลังกาย แต่ว่าการวิจัยอิสระนี้ ซึ่งดำเนินการวิจัยในผู้คนมากกว่า 25,000 […]