Wildflower ปรากฏในสิ่งพิมพ์ของ NetworkNewsWire ตอกย้ำการรายงานข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ CBD ที่เพิ่มขึ้นบนสื่อ

นิวยอร์ก, May 28, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — ผ่าน NetworkWire — Wildflower Brands Inc. (CSE: SUN) (OTCQB: WLDFF) ได้ประกาศเรื่องการลงโฆษณาในบทบรรณาธิการที่ตีพิมพ์โดย NetworkNewsWire (NNW”) ซึ่งเป็นบริษัทข่าวการเงินและสิ่งพิมพ์สำหรับองค์กรทั้งภาคเอกชนและภาครัฐแบบครบวงจร

หากต้องการดูบทบรรณาธิการฉบับเต็มที่มีชื่อเรื่องว่า “คนดังพุ่งความสนใจไปที่การรายงานข่าวเกี่ยวกับ CBD ที่เพิ่มมากขึ้นบนสื่อ” โปรดไปที่: http://nnw.fm/Zz6o5

Read More